Zoals u op het programmaoverzicht hebt gezien, zijn er veel activiteiten. Meer informatie over alle lezingen, presentaties, demonstraties en workshops staan hier vermeld. De openingsfestiviteiten van de Meshallen vinden plaats op 5 en 6 november, op uitnodiging van de deelnemers, dus niet vrij toegankelijk.

www.leertijd.nl

Van toekomstbestendig onderwijsconcept naar effectief ingerichte school
Doen wat echt werkt in de 21e eeuw

Veel schoolteams zoeken naar aanpassingen in de manier waarop zij het onderwijs aanbieden. Om daarmee beter aan te kunnen sluiten bij de veranderende ideeën als het gaat om effectief leren en onderwijzen. Maar bij deze oriëntatie is het vaak moeilijk om door de bomen het bos te zien. Er wordt nationaal en internationaal veel geëxperimenteerd, maar zeker niet altijd met succes. Het aantal teruggedraaide of tussentijds rigoureus aangepaste initiatieven is enorm en krijgt veel (negatieve) aandacht in de media. Dit maakt dat onderwijsvernieuwing een diffuus begrip is geworden. Dat een veranderende samenleving soms andere eisen stelt aan onderwijsorganisaties, is volstrekt duidelijk. Maar dat vernieuwing niet automatisch verbetering betekent, valt ook niet meer te ontkennen. De oplossing ligt in het het zoeken en vinden naar toekomstbestendige manieren om onderwijs te geven en scholen in te richten. Op alle niveaus, zoals bij het bepalen van het schoolconcept, de didactiek, het curriculum, de organisatievormen, de leermiddelen, de evaluatievormen en de fysieke inrichting. Zowel wetenschappers als praktijkdeskundigen zijn permanent bezig om vanuit hun perspectief te bepalen wat werkt en wat niet. In deze interactieve presentatie zet Jos Cöp de ontwikkelingen op een rijtje. Om deze vervolgens direct door te vertalen naar concrete tips en handelingswijzers die morgen gebruikt kunnen worden.

In verband met het interactieve karakter van de bijeenkomst graag een smartphone, tablet of laptop meenemen. Jos Cöp is onderwijskundige, specialist geletterdheid, schoolleider, ontwikkelaar en spreker.

Jos Cöp is onderwijskundige, specialist geletterdheid, schoolleider, ontwikkelaar en spreker.

Eerder was hij leerkracht basisonderwijs, schoolbegeleider, ict-adviseur, methode-ontwikkelaar en uitgever. Hij houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met de verbetering van het taal- en leesonderwijs, met speciale aandacht voor woordenschatontwikkeling. Daarnaast is hij mateloos geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met leren, organiseren en innoveren. Jos publiceert regelmatig in vooraanstaande onderwijsbladen en op websites. Verder is hij regelmatig spreker op onderwijsevenementen. In de sociale media vindt u hem onder meer op LinkedIn en Twitter. Verder is hij actief met een eigen blog en een wekelijkse nieuwsselectie, waarin hij nieuwe ontwikkelingen graag met u deelt.

6 November – 10.00 uur

www.scrumatschool.nl

Introductie Scrum@school in de klas

Scrum@school zorgt voor zelforganiserende teams die sneller en met meer plezier beter werk opleveren. Scrum@school biedt structuur en ruimte; doelgerichtheid en eigen inbreng; houvast en transparantie. De methodiek wordt op dit moment toegepast op tientallen scholen in PO, VO, mbo en hbo – overal waar samenwerking zinvol is. Studenten en docenten werken met Scrum@school aan learning agility: het vermogen om te leren je kennis en vaardigheden ook in de toekomst duurzaam te in te zetten.

Benieuwd wat Scrum@school kan betekenen voor uw school? Tijdens deze introductie krijgt u daar een goed beeld van.

Opbrengsten

Een introductie levert het volgende op:
• basiskennis over Scrum
• de kracht van Scrum en het plezier van samenwerken ervaren in een game
• goed beeld van Scrum@school als onderwijsmethodiek

 • gedeeld beeld van de opbrengsten van Scrum@school
  • inspiratie

Inhoud in grote lijnen

 • wat is Scrum, wat zijn de essenties van Scrum
  • Scrum game
  • hoe werkt Scrum@school in de klas, filmpje uit de praktijk, wat levert het op
  • mogelijkheden voor vervolg
  • tussendoor volop gelegenheid voor vragen

Maximum 40 deelnemers

Op 5 en 6 november is er een ochtendsessie 11.15-12.15 en daarnaast is er een scrum@school informatiepunt

Introductie Scrum@school for professionals

Scrum@school zorgt voor zelforganiserende teams die sneller en met meer plezier beter werk opleveren. Scrum@school biedt structuur en ruimte; doelgerichtheid en eigen inbreng; houvast en transparantie. De methodiek wordt op dit moment toegepast op tientallen scholen in PO, VO, mbo en hbo – overal waar samenwerking zinvol is. Met Scrum leren teams zichzelf op een wendbare manier in te zetten, zodat ze ook in een veranderende omgeving met plezier een bijdrage kunnen blijven leveren. Dit zorgt voor een duurzame inzetbaarheid

Benieuwd wat Scrum@school for professionals kan betekenen voor uw school? Tijdens deze introductie krijgt u  daar een goed beeld van.

Opbrengsten

Een introductie levert het volgende op:
• basiskennis over Scrum
• de kracht van Scrum en het plezier van samenwerken ervaren in een game
• goed beeld van Scrum@school for professionals als methodiek om als team effectiever te werken

 • gedeeld beeld van de opbrengsten van Scrum@school for professionals
  • inspiratie

Inhoud in grote lijnen

 • wat is Scrum, wat zijn de essenties van Scrum
  • Scrum game en werkvorm om te komen tot een geprioriteerde lijst met op te pakken werk
  • hoe werkt Scrum@school for professionals en wat levert het op
  • mogelijkheden voor vervolg
  • tussendoor volop gelegenheid voor vragen

De methodiek wordt op dit moment toegepast op tientallen scholen in PO, VO, MBO en HBO

Maximum 40 deelnemers

Op 5 en 6 november is er een middagsessie om 14.00 uur en daarnaast is er een scrum@school informatiepunt

www.mindfulonderwijs.nl

Kinderen via leraren een sterk fundament meegeven!

Mindfulness; je hebt er vast een beeld bij. Laten we je van dat beeld direct afhelpen. Wat wij doen is niet zweverig of spiritueel; wij bieden down to earth technieken voor uitdagingen in het onderwijs.

Workshop; in de workshop schetsen we een beeld hoe je als docent met Mindfulness op school een verschil kunt maken. Door het doen van een kleine investering, kan er een grote positieve beweging ontstaan.

In de hectische wereld waarin we leven wordt ‘mentale hygiëne’ als vast onderdeel van het curriculum een steeds reëlere gedachte. Behalve dat we tijdens deze workshop tekst en uitleg geven over hoe je zo’n ontwikkeling praktisch gezien daadwerkelijk inzet en wat het kan opleveren, laten we enkele praktijkvoorbeelden zien. Uiteraard ga je ook aan den lijve ervaren wat Mindfulness met jou doet!

Maximum aantal deelnemers: 20 personen

5 november 10.00 uur tot 11.00 uur

www.bco-onderwijsadvies.nl

iCoaches: the next step voor Best Onderwijs

Hoe dragen we ertoe bij dat kinderen nu en straks mee kunnen doen in een wereld vol digitale technologie? Stichting Best Onderwijs wil voorop lopen in het beantwoorden van die  belangrijke vraag. De stichting van zeven basisscholen investeert momenteel in een tweejarige opleiding tot iCoach voor acht leerkrachten. Ze leren o.a. alles over digitale leermiddelen, het werken met een leerlijn digitale geletterdheid én hun rol als veranderaar. De iCoaches begeleiden bovendien leerlingen van de scholen bij het opzetten van een ict-lab. Experimenteren, leren en onderzoeken staat hier centraal.

De opleiding wordt verzorgd door  twee adviseurs van BCO Onderwijsadvies.

We verwachten belangstelling vanuit PO en VO voor onze aanpak.
6 november 13.00 – 16.00 uur
Laagdrempelig – iedereen kan inlopen, meedoen, informatie opvragen

www.ecophon.com

Activity Based Design – Ervaar het zelf

Tijdens de openingsdagen van De Meshallen willen wij mensen graag zelf laten nadenken over geluid. Welke geluiden horen we eigenlijk de hele dag, bewust en onbewust? Zijn ze hard, zacht, horen we ze de hele dag of zijn het korte momenten en ervaren we ze als prettig of storend? Wat doen al deze geluiden met ons? Door middel van een workshop waarbij er wordt gekeken naar verschillende activiteiten die kunnen plaats vinden in een schoolgebouw, gaan we op zoek naar de ideale geluidsbeleving die hier bij past. Ook willen we mensen laten ervaren wat akoestiek doet door middel van een akoestische tunnel.
Vrije inloop van 10.00 tot 16.00 uur

www.studiotast.com

Leren en doen als een ontwerper

Het leven barst van de uitdagende vragen, vragen waarvan het antwoord erop alleen maar meer vragen oproept. Door te leren denken als een ontwerper werk jij vanuit een vraag naar een oplossing. Zo ben je klaar voor iedere uitdaging! Bouw een ontwerpproces voor al jouw projecten of uitdagingen met behulp van processtappen, activiteiten en belevingen. Die je meteen kan uitvoeren én doen!

Jouw ontwerpproces – visueel en overzichtelijk en de kracht van visueel storytelling.

Met o.a. “Groow” kun je zelf ervaren wat design thinking is.

Studio Tast is er op 5 en 6 november met een doorlopend – vrije aanloop – programma in de wandelgangen van de Meshallen.

www.avs.nl

Ondernemend leiderschap

Deze workshop is de kick-off van het project van de AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders) met betrekking tot Ondernemend Leiderschap en de ontwikkeling van een Toekomstagenda Schoolleiders. Ondernemend leiderschap in dienst van de ontwikkeling, de school van de toekomst. De schoolleiders die deelnemen krijgen in deze sessie een koffertje overhandigd waarmee zij op pad gaan in de omgeving van hun eigen school. Dit koffertje, dat een belangrijk hulpmiddel is bij de ontwikkeling van een Toekomstagenda Schoolleiders, helpt schoolleiders in hun eigen (leiderschaps-)ontwikkeling en de ontwikkeling van de school van de toekomst. Met deze tools rond ondernemend leiderschap kan de schoolleider zelf aan de slag.

Tijdens de workshop is er een praktijkpresentatie van schoolleider Angelien van Beekveld.

Voor deze activiteit zijn een 30-tal schoolleiders uitgenodigd.

Toehoorders zijn van harte welkom. De ontwikkeling van het project kan gevolgd worden op de website: www.ondernemendleiderschap.nl

De activiteit vindt plaats op 6 november tussen 13.00 en 15.00 uur

www.prfactor.nl

Gastvrijheid als sleutel voor een succesvolle school

Een ouder die een nieuwe school kiest voor zijn/haar kind, laat het gevoel meespelen. Een ouder die ervaart dat hij of zij welkom is op een school, zal bij een eerste kennismaking eerder voor die school kiezen. Gastvrijheid is belangrijk om nieuwe ouders te binden aan de school. Ook voor huidige ouders is dit gevoel van welkom-zijn belangrijk. Scholen die hun ouders gastvrij behandelen, zullen bovendien in ouders en teamleden positieve ambassadeurs herkennen.

Tegenwoordig zijn steeds meer scholen op zoek naar personeel, ook hier speelt gastvrijheid een grote rol. In een korte workshop maken de deelnemers kennis met het begrip gastvrijheid. Een goede start kan het begin zijn van een mooie duurzame relatie.

Workshop voor PO docenten en schoolleiders die met gastvrijheid aan de slag willen. Theorie en praktijkvoorbeelden komen aan bod.

5 en 6 november  – dagelijks 2 workshops van 30 minuten en daarnaast doorlopend aanspreekbaar voor informatie over alle andere activiteiten van PR Factor.

www.tweemonds.nl

Vertrouw d’r maar op!

Kinderen zijn in principe allemaal tot heel veel in staat, ze hebben volop mogelijkheden en verdienen de ruimte om al die mogelijkheden te ontwikkelen. Om die ruimte te geven aan kinderen, moeten we het vertrouwen hebben dat ze het zelf kunnen. Alle kinderen hebben recht op vertrouwen: vertrouwen van de ander en vertrouwen in zichzelf. Maar hoe doe je dat dan, vertrouwen? Hoe houd je vertrouwen in een kind, terwijl je het zelf spannend vindt of onzeker wordt? Hoe laat je los en bied je ruimte, terwijl je zelf het liefste in de buurt blijft?

Vertrouwen is makkelijk, tot het moeilijk wordt. In dit verhaal mag het gaan over dat spanningsveld: hoe lukt het om vertrouwen en ruimte te geven en dat vol te houden? De theorie wordt ingekleurd met pakkende anekdotes en krachtige beelden en fragmenten.

Ellen Emonds (1983) was jarenlang leerkracht op OBS de Bonckert, een ErvaringsGerichte basisschool. Ze vroeg zich daar elke dag af wie nou de leraar is en wie de leerling. Ellen voelt een diep vertrouwen in het potentieel van ieder mens en realiseert zich dat het vertrouwen in de ander vastzit aan het vertrouwen dat je hebt in jezelf. Het durven staan voor je belangrijkste waarden en daarnaar handelen leert haar telkens weer dat er veel mogelijk is in contact met leerlingen én leraren. Inmiddels is Ellen samen met haar zus Suze eigenaar van Tweemonds.nl: het centrum voor welbevinden en betrokkenheid en bestaat haar werk uit intensief samenwerken met leraren, teams, pedagogisch medewerkers, schoolleiders en ouders -op de vloer of vanaf een podium- en kenmerkt zich door een grote mate van vertrouwen in de ontwikkelkracht van ieder mens, praktisch meedenken, kaders aanbrengen vanuit gegronde legitimatie maar bovenal ook luchtigheid en humor. ‘Werken met jonge mensen vraagt om vertrouwen, moed en vooral goesting: goede zin!’ Met de komst van haar drie kinderen is er een nieuwe inspiratiebron aangeboord.

Ellen vertelt kleine verhalen met een grote boodschap aan docenten en directies van PO scholen.  6 November 10.15 uur

Betrokkenheid als kwaliteitsindicator voor goed onderwijs en opvang 

 “Als ik in mijn tuin bezig ben, merk ik plots op dat een jonge merel mij regelmatig komt opzoeken. Hij heeft door dat als ik de grond aan het bewerken ben, dat daar wel enig voedsel naar boven komt” (Prof. F. Laevers)

Zo is het ook met betrokkenheid creëren in je klas. Op zoek gaan welke aanpak effectief kan zijn en dus leerwinst oplevert, welke aanpak ‘aanslaat’ bij de kinderen. De leerstof zo aanbieden dat ze er spontaan noodzakelijk voedsel in zien, dat ze elke keer opnieuw gemotiveerd worden, zin krijgen in leren en in hun kracht gaan staan. Met het in kaart brengen van betrokkenheid krijgen we onmiddellijk feedback over de mate waarin een (bijgestelde) aanpak succes heeft.

We nemen allemaal het woord betrokkenheid makkelijk in de mond. Maar juist betrokkenheid doet er werkelijk toe om alle kinderen in ontwikkeling te zetten. Het is de barometer van je school. Wanneer kinderen hoog betrokken zijn, vindt er fundamentele ontwikkeling plaats. Betrokkenheid zorgt voor een grotere output bij kinderen, waardoor zij hun zin in leren vergroten en met maximale kansen voorbereid worden op het latere leven.

In dit verhaal komen we weer bij de kern van het ErvaringsGericht Onderwijs, op de ervaringsstroom komen van het kind om erachter te komen wat een kind nodig heeft om tot die hoge betrokkenheid te komen, perspectief nemen!

Werksessie door Suze Roelofs6 November – 11.15 uur

Rijke leeromgeving

Een rijk milieu is essentieel als je betrokkenheid bij kinderen een kans wilt geven. Ruimte moet uitdagen, bijdragen aan de ontwikkeling en educatie van kinderen. Ruimte, de educatieve omgeving, is letterlijk een ruim begrip. Bij de invulling en inrichting is het van belang dat een aantal basiselementen in samenhang zijn. Kinderen hebben er recht op dat de ruimte waar zij een groot deel van hun tijd doorbrengen, rijk is. Rijk in de zin van een grote rijkdom aan mogelijkheden om geïnspireerd te raken, contact te maken en kennis op te bouwen. Een verzorgde en voorbereide omgeving die ervoor zorgt dat de ruimte echt een eigen pedagogische waarde heeft. Een leeromgeving met uitdagende activiteiten en materialen, die overzichtelijk en uitdagend ingericht is en kinderen aanzet om hun potentieel aan te spreken. Niet enkel in de onderbouw, ook in de midden- en bovenbouw.
Tijdens deze werksessie krijgen de kaders ruimte, tijd en criteria betekenis en we onderzoeken de verhouding tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Er is volop inspiratie en we geven richting tot actie.

Werksessie door Suze Roelofs & Bianca van Eck – 6 November – 13.45 uur

KLUSBUS: Kom kijken hoe je de leeromgeving kunt verrijken

Een goed ingerichte ruimte functioneert als derde pedagoog en neemt de leerkracht letterlijk werk uit handen. Kasten gevuld met uitdagend en beredeneerd aanbod en hoeken die werkelijkheidsnabij zijn ingericht en waarin ruimte voor initiatief is geven kinderen de mogelijkheid om zelfstandig en zelfsturend aan de slag te gaan zodat de leerkracht tijd en ruimte heeft voor observatie en het werken in kleine groepjes.  Een kind verdient materialen die verwonderen, prikkelen, stimuleren en inspireren. Onze KLUSBUS ligt er vol mee! Kom deze dagen een kijkje nemen in onze inspirerende bus waarmee wij op bezoek gaan bij scholen om ter plekke te ondersteunen bij het verrijken van hun leeromgeving. Met veelal tweedehandsjes en tweedekansjes kunnen wij met een klein budget een groots effect realiseren!

Op 5 en 6 November staat de klusbus op het terrein van de Meshallen

www.domeins3.nl

Van werkdruk naar werkplezier

In deze workshop maak je kennis met ‘Plezier in uitvoering’ een doe-het-zelf-methode

voor medewerkers, leidinggevenden en teams in diverse sectoren. De methode zet aan tot organisatie- en zelfdiagnose en leidt tot meer zelfinzicht en vervolgens tot concrete verbeteracties op het gebied van werkplezier in relatie tot werkdruk.
Uitgangspunt van de methode is ‘alles wat je aandacht geeft groeit’. Met andere woorden: als je op zoek gaat naar problemen, nemen de problemen toe. Als je op zoek gaat naar (veer)kracht zul je (samen) sterker worden
Met behulp van enkele concrete oefeningen ontdek je in deze workshop hoe het met jouw werkplezier is gesteld.

Op 6 november van 11.00u tot 12.30u

Voor wie bestemd: Voor iedereen die interesse heeft

Aantal deelnemers: maximaal 16

www.teamkracht.net

Veerkracht beperkt?
Wanneer je een beperking hebt, is niet alles even vanzelfsprekend. Welke weerstand kom je tegen? Wat is moeilijk of pijnlijk? Hoe behoud je je veerkracht en vitaliteit? Is dat anders dan wanneer je geen handicap hebt?
Mensen met verschillende beperkingen gaan graag met jullie in gesprek. Laat je inspireren door persoonlijke verhalen over zelfregie en vitaliteit.

Sessie verzorgd door Teamkracht in samenwerking met het zelfregiecentrum Nijmegen

5 November – 11.00 uur

Les in souplesse

Sta je ook wel eens te stamelen als kinderen, ouders of collega’s je verrassen?

Een complexe en snel veranderende wereld vraagt van ons allemaal dat we snel schakelen en empathisch reageren. Daarvoor hebben we een lenige geest nodig. In deze workshop oefen je souplesse met werkvormen uit het improvisatietheater. In deze wereld bestaan geen fouten, alleen variaties. Een workshop voor ieder die een stapje uit zijn/haar comfortzone wil zetten in een veilige en plezierige ambiance.

Teamkracht samen met het Daniëlle Heesbeen Theater

5 November – 13.00 uur – Max 16 deelnemers

Teken je fit

Met de basisprincipes van het zakelijk tekenen, kun je een visie, droom of waarden krachtig in beeld brengen. Hiermee creëer je een aantrekkelijk anker om jezelf of de organisatie in beweging te brengen.

Tekenen leer je door te doen. Heb je schroom, probeer het gewoon. In deze workshop leer je simpele technieken waarmee je jouw gedroomde toekomst kan visualiseren.

5 November – 14.30 uur

Proud to be a teacher

Docent, de mooiste baan die er is. Het doet ons pijn om steeds vaker te lezen dat de werkdruk te hoog is, of dat het contact met ouders lastiger wordt. We zien dat het vak en de mensen aan alle kanten onder druk staan en dat verdienen ze niet! Tenslotte zijn ze verschrikkelijk belangrijk voor het opgroeien van onze kinderen. Er moet niet alleen meer geld naar het onderwijs, ook meer liefde en dankbaarheid. Dat is Proud to be a teacher. We organiseren festivals en borrels. Je hoeft niets, behalve ontmoeten, genieten en lol maken met elkaar. Dus kom even langs. Doe mee, denk mee of kom gewoon even kletsen.

Teamkracht met Christine Mallon en Ilona Veldhuizen

6 November doorlopend vrije inloop

Onderwijsvitamine

Weet jij wat jouw werkgeluk en werkprestaties verbetert in het onderwijs? En waar je energielek zit? De 7 bronnen van arbeidsvreugde is een methodiek om je daarvan bewust te worden. Je verlaat de workshop met concrete acties.

Teamkracht met Christine Mallon en Ilona Veldhuizen

6 November – 2 sessies: 10.00 – 10.30 uur en 14.15. – 14.45 uur

Muzikaal vitaal

Hoe voelt vitaliteit? In je lichaam en in je geest? En hoe speelt de interactie met de wereld om je heen daarin een rol? Muziek is een krachtige en inspirerende vorm om dat te ervaren en onderzoeken. We gaan concreet aan de slag en vertalen de ervaringen naar je eigen werkomgeving.

Teamkracht met Joep Everts, Klanklichaam

6 November – 13.00 uur

Stoelendans. Bekijk het eens van de andere kant.

Houdt vitaliteit jouw bezig? Doe dan mee met deze systemische stoelendans.

In deze workshop ga je met een eigen vitaliteitsvraag aan de slag. Een vraag over jezelf of over de organisatie. Door op de stoel te gaan zitten van de ander, bekijk je de situatie van de andere kant. Het perspectief van de ander op jouw situatie geeft je meer inzicht in het probleem en/of meer uitzicht naar een oplossing. Voor bestuurders, directeuren en docenten in onderwijs

6 November – 15.00 uur

www.vriendd.nl

Met vrienDD-en in beweging – Het schoolplein als visitekaartje van de school!

Op 5 en 6 november gaan we lekker bewegen!

We worden als vrienDD graag uitgedaagd en dat kan gedurende beide dagen rondom onze ‘Gamer’, een innovatieve energy floor. 

Beide dagen krijgt u de gelegenheid om ons aan de tand te voelen, tijdens verschillende inloop spreekuren, over onze ervaringen met het ontwerpen en inrichten van schoolpleinen. Elk schoolplein verdient een uniek en vooral eigen gezicht; het is het visite kaartje voor uw school. Bij vrienDD kunnen scholen binnen het primair-, voortgezet- en hoger onderwijs terecht met al hun vragen over de buitenruimte!

Het is onze passie om kinderen, leerlingen. studenten op scholen naar buiten te krijgen en te laten bewegen. vrienDD maakt schoolpleinen leuk, uitdagend, functioneel en veilig. Het schoolplein is namelijk het visitekaartje van de school en ieder plein verdient een eigen unieke inrichting.

Bij vrienDD kunt u terecht met betrekking tot kennis en kunde over speeltoestellen, sporttoestellen, straatmeubilair (bankjes, afvalbakken, schaduwdoeken, etc.) en fietsparkeer oplossingen, maatwerk, ondergronden, groenvoorziening en onderhoud & beheer.

Ieder uur start het inloopspreekuur waarbij u met alle vragen over de buitenruimte / schoolplein bij ons terecht kunt.

Op 5 en 6 november – Ieder uur start er een “inloopspreekuur”

www.kreatiekracht.nu

Tijdens het openingsfeest van de Meshallen met als thema ‘Vitaal de toekomst in’ zal
Mieke de Vreede (KreatieKracht) de volgende activiteiten verzorgen:

Workshop ‘Zin in pionieren’

Datum:  dinsdag 5 november 2019
Tijdsduur: 45 minuten
Frequentie: max. 3 keer
Aantal: 10-15 deelnemers
Ruimte: vergaderruimte met beamer
Thema: duurzaam veranderen
Doelgroep: change agents in onderwijs

“Change is always happening, in every moment.
Choose to be an agent of that change.”
– Brandon Twine

De grote veranderingen in onze maatschappij bieden kansen. Kansen om samen nieuwe wegen te ontdekken en te ontwerpen. Pionieren! Een pionier durft te zoeken, waar de omgeving wil dat de antwoorden al gevonden zijn. Hoe kun jij als pionier een bijdrage leveren aan onderwijs dat tegemoet komt aan de behoeften van nu én de toekomst? In deze workshop ontdek je hoe jij je als een pionier kunt ontwikkelen: van binnenuit. Je wordt in beweging gezet om een start te maken met je eigen ontdekkingsreis als pionier.

Live Meetup Pionierscirkel

Datum: woensdag 6 november 2019
Tijdsduur: 1,5 uur
Voorkeur: in de middag
Aantal: max. 15 deelnemers
Ruimte: vergaderruimte met beamer
Thema: duurzaam veranderen
Doelgroep: leden van de online community
Pionierscirkel

De Pionierscirkel is een online community voor bewuste en creatieve
impactmakers. Professionals – leiders, beleidsmakers, docenten, leerkrachten, coaches of consultants – die een bijdrage leveren aan de transitie in het onderwijs. Samen geven we vorm aan onderwijs dat tegemoet komt aan de behoeften van nu én de toekomst. Tijdens deze eerste live meetup staan verbinden, uitwisselen, inspireren en samen met en van elkaar leren centraal.

www.eromesmarko.nl

Primair Onderwijs

Van onderwijsvisie naar inrichtingsconcept

Het Primair Onderwijs team van EromesMarko zal PO scholen en andere geïnteresseerden informeren over actuele en vernieuwende inrichtingsconcepten.

Centraal staat de vraag: Hoe kan de inrichting aansluiten bij de (veranderende) onderwijsvisie van uw school?

De nadruk zal liggen op diversiteit van de vele mogelijkheden. Denkt u hierbij vooral aan inrichtingsconcepten die flexibiliteit, diversiteit en keuzevrijheid bevorderen. Ook informeren we u over ervaringen met hoog/laag meubilair, loungeplekken en voorzieningen voor concentratiewerk (geborgenheid) en groepswerk (samenwerking).

Ter ondersteuning zullen onze adviseurs de verschillende mogelijkheden live laten zien. U kunt dan zelf ervaren hoe de inrichting allerlei verschillende werkvormen kan faciliteren.

U bent van harte welkom om uw inrichtingsvraagstuk met ons te bespreken.
Op 5 november – 2 sessies:
10.30 uur en 15.00 uur

Op 6 november – 2 sessies:
10.00 uur en 15.00 uur
De sessie van 10.00 uur is inclusief een interactieve presentatie van Jos Cöp (Leertijd.nl).
“Van toekomstbestendig onderwijsconcept naar effectief ingerichte school”
Kijk voor meer informatie bij de toelichting van Leertijd.nl

www.eromesmarko.nl

EromesMarko Voortgezet Onderwijs en Hoger Onderwijs

De EromesMarko teams “Voortgezet Onderwijs” en “Hoger Onderwijs” bieden op 5 en 6 november de volgende lezingen, presentaties en workshops aan:

Bewust op weg met krimp

Als gevolg van de ontgroening zal het leerlingenaantal in het voortgezet onderwijs in de periode 2015 – 2030  met 2% per jaar afnemen. Krimpt ook het leerlingenaantal aan uw school en bent u zich er van bewust wat dat voor uw onderwijs en school betekent? Hoe gaat u de uitdaging aan om in uw regio bereikbaar, kostendekkend en kwalitatief goed voortgezet onderwijs te behouden?

Frans Stieber, bestuurder Paraat scholen en in 2009 aan TIAS afgestudeerd op het thema krimp in het onderwijs, zal een presentatie geven hoe het basisonderwijs geanticipeerd heeft op de ontgroening en hoe nu ook het voortgezet onderwijs in de Achterhoek succesvolle maatregelen treft.

5 en 6 November – 13.00 – 14.00 uur

Motivatie bij veranderingsprocessen: ”van moeten naar willen”

Motivatiemeesters verzorgt een inspirerende presentatie waarbij het begrip motivatie centraal staat. Hoe motiveer je bijvoorbeeld medewerkers, leerkrachten of leerlingen om klasinrichting en/of klassenmanagement bewust in te zetten? Hoe bereik je bij hen meer inzet, betrokkenheid en eigenaarschap bij hetgeen zij doen. In deze presentatie worden wetenschappelijke inzichten vertaald naar vijf effectieve praktische, breed toepasbare, principes. Na de presentatie heb je een beter inzicht in het waarom van (duurzaam) motiveren en heb je concrete handvatten om in de praktijk toe te toepassen. De presentatie zet je aan tot reflectie op de (eigen) rol en invloed bij het motiveren. Vandaag geleerd is morgen doen.

Voor iedereen die betrokken is bij onderwijs en wil weten hoe je werk kunt maken van duurzame motivatie.

5 November – 2 sessies – van 10.00 – 11.00 uur en van 13.00 – 14.00 uur

Van “leren” naar stimulerende “leerervaringen”

Als je betrokken bent in onderwijs, dan weet je dit al ….. de verwachtingen van studenten zijn voortdurend aan het veranderen.
Om aan deze veranderende eisen te voldoen, en om de betrokkenheid en motivatie van studenten te verbeteren, heeft er een klemverschuiving plaatsgevonden van het faciliteren van “leren op school” naar het bieden van “betekenisvolle leerervaringen”
in stimulerende leeromgevingen. Maar hoe zorgen we ervoor dat de fysieke omgeving, schoolcultuur, onderwijsconcepten, didactiek
en dienstverlening concepten goed aansluiten bij de verwachtingen van studenten?

In deze presentatie kijken we naar de strategische aanpak van Breda University of Applied Sciences (BUas) bij het realiseren van een nieuwe campus in Breda.

Presentatie door Pieter C. le Roux/Principal lecturer

6 November – van 11.15 tot 12.15 uur

Handvaten geven om circulair in te kunnen kopen

Interactieve Workshop door Cherryl Djoegan, mede eigenaar Logge Circulair en sinds kort werkzaam als manager bij de sustainable finance desk ABN Amro

Circulair, je ziet het overal voorbij komen. Wat houdt het precies in? En hoe kan je er elf mee aan de slag?

Tijdens een interactieve workshop neem ik, Cherryl Djoegan, je mee in de wereld van het circulair inrichten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat ik zien waar verandering nodig is in de ketensamenwerking, productontwerp en eigen bedrijfsprocessen.

Bestemd voor: alle typen onderwijs, inkopers, directieleden, aanbesteding teams, t.b.v. de gebruikers van het meubilair.

6 November – 2 sessies: van 10.00 – 11.00 uur en van 13.00 – 14.00 uur

Wat scholen kunnen leren van bibliotheken

Door Jan David Hanrath – Architect, verbonden aan het Ministerie van Verbeelding

Bibliotheken zijn in transitie. Van organisaties gericht op het uitlenen van boeken naar publieke plekken voor studie, ontspanning, reflectie en debat, waarbij samenwerking met partners voor unieke verrijkende ervaringen kan zorgen. Jan David deelt theorieën van het Ministerie van Verbeelding en laat inspirerende voorbeelden zien uit z’n recente praktijk. Onderwijsinstellingen kunnen deze voorbeelden benutten voor hun eigen bibliotheek voorziening die er al is of die er nog gaat komen.

6 November –  14.30 – 15.30 uur

Draaijer+Partners

Zone.College – Het slimste gebouw van Nederland

6 november 15.00 uur tot 16.00 uur 

Zone.college Doetinchem, het slimste onderwijsgebouw van Nederland

door Draaijer+Partners

Gebouwen bevatten steeds meer slimme techniek zoals sensoren en regelsystemen. Standaard werken deze systemen autonoom. Bij het Zone.college hebben we de kracht van deze systemen weten te combineren waardoor er een slim onderwijsgebouw ontstaat. Als we vervolgens de informatie die hiermee beschikbaar komt koppelen aan bestaande applicaties die gebruikt worden om het primaire proces of het facilitaire proces aan te sturen ontstaat de mogelijkheid om slimmer om te gaan met het gebouw. Tijdens onze presentatie geven we een inleiding op de kansen en uitdagingen die spelen bij de ontwikkeling van het gebouw en de effecten die het heeft op de organisatie.

6 november – 15.00 – 16.00 uur

www.bron-x.nl

“Hoe duurzaam is jouw baan?
Ga jij, vanuit jouw wensen en talenten, vitaal je pensioen halen?” We leven in een veranderende wereld, dat merken we inmiddels allemaal. Ziet jouw baan er over 5 jaar nog hetzelfde uit? Ben je voorbereidt op wat komen gaat en heb je misschien al een plan B? Benut je jouw kwaliteiten en talenten optimaal? Ervaar je werkgeluk of juist werkstress? Wat kun jij doen om voorbereid te zijn op……. en hoe pak je (weer) zelf de regie over je eigen loopbaan!

Door: Sandy Peters, HR-Adviseur & Loopbaancoach bij Bron-X

Doelgroep: werknemers
Max. aantal deelnemers: 25 personen
5 en 6 november – steeds 2 sessies: van 10.00 – 11.00 uur en van 13.30 – 14.30 uur

“Beweging door HET GOEDE GESPREK”
Bij veel werkgevers is het goede gesprek, het gesprek van de dag. Het lijkt maar niet te lukken om deze pure en sterke motivator voor beweging te omarmen als basis voor de organisatiecultuur. Vanuit kennis en expertise wordt het goede gesprek op de agenda gezet van het management en wordt het door HR als middel geïmplementeerd, en daarmee wordt een cruciale stap over het hoofd gezien. Iets wat ogenschijnlijk gemakkelijk ingevoerd wordt, is niet per definitie eenvoudig in de praktijk. Vaak weten we hoe anderen het zouden moeten doen, maar vergeten onze eigen rol daarin. Gewenst gedrag laat zich namelijk niet vormen door een middel, het laat zich enkel faciliteren. Het ontbrekende ingrediënt voor een succesvol gesprek begint met bewustwording bij de persoon die het gesprek daadwerkelijk moet voeren. En die persoon bij JIJ! Laat je raken tijdens deze inspiratiesessie waarin jij een goed gesprek met jezelf hebt en daardoor het verschil kan gaan maken in je eigen organisatie.

Door: Eva Jaspers, HR-innovatie en Strategie bij Bron-X

Doelgroep: werkgevers / HR / Management
Max. aantal deelnemers: 16 personen
5 en 6 november – steeds 2 sessies: van 11.00 – 12.00 uur en van 14.30 – 15.30 uur

Workshop “van stress naar veerkracht”
Op nummer één van het lijstje werk gerelateerd aan verzuim staat met grote letters STRESS. Stress heeft een negatieve lading, maar dient als een goed doel. Wanneer je aandacht besteed aan dit thema binnen je organisatie en open staat voor dat wat er speelt, vergroot je de veerkracht van medewerkers, het team en dus de organisatie. Wil je medewerkers inzicht geven in hoe stress vóór hen werkt? Wil je tools aanreiken waarmee zij zelf aan de slag kunnen en die bijdragen aan het vergroten van de veerkracht? Dan zie ik je graag tijdens de workshop “Van stress naar veerkracht”. Deze workshop van een uur, stipt diverse aspecten aan waarmee je je stresshormonen kunt verlagen.

Door: Melanie van Driel, Vitaalcoach, Mproef
Workshop voor 10 – 15 personen
5 en 6 november – steeds 1 sessie: van 10.30 – 11.30 uur

“Klasse-team-zonder-gedoe”
Worden afspraken niet nagekomen, praat men óver en niet mét elkaar en heb jij al op zoveel manieren geprobeerd om dat op te lossen? Een feedbacktraining, wat leuks doen met het team of de regels aanscherpen? Maar wat je ook inzet, het schiet niet op. Wij willen je laten zien dat je er ook op een andere manier naar kunt kijken en nodigen je uit om met ons te ruiken aan die vis…

Door: Harriette van Luijken & Marlies Heinink van KLASSETEAM

Max. aantal deelnemers: 25 personen
5 en 6 november – steeds 2 sessies: van 10.30 – 11.15 uur en van 13.30 – 14.15 uur

“Hoe fit ben jij? Doe de vitaliteitscheck!”
Meten is weten! Wil jij weten hoe vitaal je bent? En hoe je ervoor staat op het gebied van gezonde leefstijl? Kom langs en doe de vitaliteitscheck van Vital-up. De vitaliteitscheck is makkelijk en binnen 5 minuten in te vullen. Je ontvangt bij interesse gratis een advies op maat. En fysieke metingen zijn ook aanwezig, maar uiteraard niet verplicht.

Door: Hayke Valburg, projectcoördinator Leefstijlcoach en productontwikkelaar bij het Sportbedrijf Arnhem

5 november – Individuele sessies van ca. 15 minuten

“Duurzame Inzetbaarheid – de DI-Scan”
Ga/wil jij aan de slag met het verlagen van je verzuimpercentage, dan kan een tool je daar zeker bij helpen! Belangrijk dat je de tool niet ziet als doel op zich, maar meer als een middel om het doel te bereiken. Uiteindelijk zorgt een tool ervoor dat het laagdrempelig wordt, je op ieder moment van de dag feedback kan vragen en geven, je persoonlijke ontwikkeling op kan delen in kleine stapjes en dat je alles inzichtelijk hebt op één plek. Wat je uiteindelijk wil is een combinatie van bevlogen en vooral betrokken medewerkers. Medewerkers die houden van het werk wat zij doen, maar zeker ook met hart voor de organisatie. Het doel is dus om ervoor te zorgen dat medewerkers hun werk zo goed mogelijk kunnen doen en daar ook beter in kunnen worden, én een hart voor de zaak hebben.

Door: Inge Bloemen-Verhofstad van Bloeming Vitaliteit

Doelgroep: werkgevers
Max. aantal deelnemers: 10 personen
5 november – steeds 1 sessie: van 11.30 – 12.15 uur

“Leer de taal van kleuren beter verstaan”
Maak jij gebruik van kleuren en vormen? Bijvoorbeeld in je kleding? Weet je ook dat iedereen een persoonlijke kleur heeft in zijn/haar manier van communiceren? Leuk om te weten dat het een boodschap uitzendt.

Door: Lyane Saarberg van Move2Action en Herma Moolenaar van Mooi Advies Personal Brand

Max. aantal deelnemers: 12 personen
5 november – 2 sessies: van 10.00 – 11.00 uur en van 11.30 – 12.30 uur
6 november – 2 sessies: van 13.30 – 14.30 uur en van 15.00 – 16.00 uur

“Een goed vitaliteitsbeleid en ziekteverzuim verminderen? De do’s en dont’s op een rijtje”

Ben of ga je bezig met een preventieve aanpak van ziekteverzuim? Het opzetten van een goed vitaliteitsbeleid en aanbod is een flinke klus. Hoe pak je dit aan en wat zijn de do’s en dont’s? We nemen je mee in een grootschalig onderzoek naar de problemen die bedrijven ervaren op het gebied van vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en het verminderen van ziekteverzuim. En je verlaat de workshop met belangrijke do’s en dont’s en concrete handvatten.  

Door: Hayke Valburg, innovatie en strategie Vital-up.

Datum: 6 november

www.tarkett.nl

Duurzaam en Vitaal bouwen

Tijdens het feestelijke openingsevent in de Meshallen heeft u de mogelijkheid om unieke lezingen te horen van 2 zeer gerenommeerde Architectenbureaus. Beiden hebben als specialiteit scholenbouw waarbij ze zich onderscheiden in duurzaamheid en vitaliteit voor leerling/student en docent/medewerker.

Bent u op zoek naar inspiratie of kennis, en wilt u weten hoe vitaliteit en duurzaamheid een positieve invloed kunnen hebben op uw project dan bent u van harte welkom.

5 november

11:00 uur – presentatie RoosRos Architecten

14:00 uur – presentatie RoosRos Architecten

De presentatie gaat over vitaliteit in onderwijsgebouwen en op de campus. Tijdens de presentatie wordt er live getekend door een tekenaar. Er is ruimte voor discussie en input van de toehoorders. Deze informatie zal tevens als input gelden voor de tekenaar.

Deze presentatie is met name interessant voor Architecten, Scholenbouwers, Facilitair managers.

6 november (programma onder voorbehoud)

11:00 uur – presentatie Ector Hoogstad Architecten

14:00 uur – presentatie Ector Hoogstad Architecten

Ector Hoogstad Architecten is een Rotterdams architectenbureau dat in heel Nederland, en soms daarbuiten, een brede variatie aan ontwerpopgaven aanpakt. Ze maken krachtige architectuur – ontwerpen die goed, slim, mooi en leuk zijn – met mensen in de hoofdrol. Ector Hoogstad mag met recht genoemd worden als specialist in scholenbouw. Zij zijn actief in Primair-, Voortgezet – en Beroepsonderwijs en Universiteitsgebouwen. De presentatie gaat over duurzaamheid en vitaliteit in onderwijsgebouwen en op de campus.

Deze presentatie is met name interessant voor Architecten, Scholenbouwers, Facilitair managers.

De sessies duren ongeveer 75 minuten.

www.interface.com

Implementing Biophilic Design in the interior environment

Biophilisch Ontwerpen implementeren in de binnen omgeving.

Biophilic design is an innovative way to harness the affinity to create natural environments for us to live, work and learn. By consciously including nature in interior or architectural design, we are unconsciously reconnecting; bringing the great outdoors in to our constructed world. There is a wealth of evidence that Biophilic Design can improve wellbeing when incorporated into the built environment. Biophilic Design applies the principles that humans have an innate attraction to nature and that increasing our connection with natural elements through the spaces in which we inhabit, work or relax, can improve our physiological and psychological health.

Biophilisch ontwerp is een innovatieve wijze om inhoud te geven aan de affiniteit om natuurlijke leefomgevingen te creeëren waarin we leven, werken en leren. Door bewust de natuur te betrekken in het interieur- en bouwkundig ontwerp, zijn we ons onbewust opnieuw aan het verbinden; het buitenleven binnen halen in de door ons zelf gefabriceerde omgeving.

Er is een overvloed aan bewijs dat Biofilisch Ontwerpen het welzijn kan verbeteren wanneer deze opgenomen wordt in onze gebouwde omgeving. Biofilisch Ontwerpen past de beginselen toe dat de mens een aangeboren aantrekkingskracht heeft tot de natuur en dat het onze fysieke en mentale gezondheid kan verbeteren wanneer we natuurlijke elementen inbrengen op de plaatsen waarin we wonen, werken of ontspannen.

De presentatie, door Oliver Heath (Oliver Heath Design) is Engels talig en wordt aangeboden door Nora by Interface.

5 november: van 14.00 – 15.00 uur + 30 minuten Q&A